Objekti / Objects

Egļu ceļš/ Christmas tree way

Egļu ceļš/ Christmas tree way

Telpa / Space

Valters Benjamins un Asja Lácis videoinstalácija/ Valter Benjamin and Asja Lacis video instalation

Valters Benjamins un Asja Lácis videoinstalácija/ Valter Benjamin and Asja Lacis video instalation

Teātris / Theater

Tēli / Characters

Astro bērni/ Astro childrens

Astro bērni/ Astro childrens

Tv studijas / Tv studios

Muzeji / Museums

Aldara muzejs/ Beer museum

Aldara muzejs/ Beer museum

Interjers / Interior

KKC / Culture center

AGNESE LEILANDE      +371 26411441

INGA BERMAKA      +371 25180992

kudatuda@yahoo.com

.

.

 

Creative Partnership KUDATUDA

Together, we are an inexhaustible source of idea generation and practical application.

Our work is characterized by attitude and originality. Often, we create solutions 

throughsimple changes in accentuation to that which is already there. Sometimes,

the old becomes new and two turns into one.

We don’t believe in creative boundaries and are not tied to any material, style,

artistic direction or doctrine. We like to experiment with material and provide

unique technological solutions. So, what is it that we really do? We will mention

only a few basic things as we are always looking at new horizons.

.

We feel, catch, pin down and bring to life:

.

STAGE AND COSTUME DESIGN- each scenario opens a new horizon and

flow of thoughts. Like fairy tales of different countries - each one has its own story

and characters which must fit in one book - the stage. This is an exciting adventure.

.

INTERIOR DESIGN – we start with a vision and follow it through to the smallest

detail. We bring every space to life by giving it its own personality.

.

DESIGN OBJECTS – both decorative and practical. Lamps, tables, furniture, lighting

accents, etc. The list is open-ended and there is no telling in which direction it will

head or for that matter, if it will ever end. Set design, dolls, mock ups, wall art,

sculptures, environmental objects...

 

Radošā apvienība KUDATUDA

Neizsmeļams ideju ģenerēšanas un materializēšanas avots.

Mūsu darbību raksturo personiska attieksme un oriģinalitāte. Bieži vien nepieciešamos

objektus izdomājam un radām pašas vai izmantojam jau esošas lietas, piešķirot tām

akcentus. Gadās, ka no veca uztaisām jaunu vai saliekam kopā divus, lai sanāktu viens.

Apvienības darbības amplitūda ir plaša – neliekam sevi nekādos rāmjos, neesam

piesaistītas kādam materiālam, stilam, virzienam vai priekšrakstam. Patīk eksperimentēt

ar materiāliem, tehnoloģijām, risinājumiem un meklēt arvien jaunas kombinācijas un

salikumus.Ko tad mēs īsti darām? Nosauksim tikai galvenos virzienus, jo šis saraksts ir

nebeidzams, un mēs vienmēr esam gatavas atklāt jaunus apvāršņus.

.

Tātad – mēs sajūtam, noķeram, piespiežam pie zemes un īstenojam dzīvē:

.

SCENOGRĀFIJA UN KOSTĪMI – katrs scenārijs paver jaunu apvārsni un domu lidojumu.

Kā dažādu tautu pasakas – katrai savs sižets un tēli, noskaņa un varoņi, kam jāietilpst vienā

grāmatā – skatuvē. Šis ir aizraujošs piedzīvojums.

.

INTERJERA DIZAINS – sākot no vīzijas un idejas, beidzot ar vissīkāko skrūvi. Protam

iedzīvināt vai atdzīvināt un piešķirt personību jebkurai telpai.

.

DIZAINA PRIEKŠMETI – gan dekoratīvus, gan praktiski noderīgus. Lampas, galdus, mēbeles,

gaismas objektus, utt. Saraksts ir atvērts, nav zināms, kurā virzienā tas aizies, un vai tas maz

kādreiz beigsies. Maskas, lelles, maketi, sienu gleznojumi, tēlniecība, vides objekti …

Berta.me